PROGRAM AÇMA/ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Genel Bilgiler

Program açma ve ilk defa öğrenci alımı başvurularına ilişkin evraklar, akademik birimler tarafından hazırlanarak kurul kararı ve gerekçe ile birlikte senatoya sunulmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

Program açma ve ilk defa öğrenci alımı başvurularına ilişkin evraklara ilgili menülerden ulaşabilirsiniz.