PROGRAM AÇMA/ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Genel Bilgiler

Akademik birimlerin birim, bölüm, program açma/kapama/güncelleme ile ilk defa öğrenci alımı talepleri, Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS)'nde Yıllık Plan çalışması yapılmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilir.

Akademik birimler tarafından hazırlanan başvuru dosyaları öncelikle Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilir. Senato tarafından uygun görülenler için ABAYS'a veri girişleri yapılır.