ÇİFT ANADAL/YANDAL İŞLEMLERİ

Genel Bilgiler

Çift Anadal Programı (ÇAP) Nedir?
 

 Çift anadal programı, üniversitenin bir programına kayıtlı olan öğrencinin, diğer bir lisans veya ön lisans diploma programına devam ederek, ikinci bir diploma sahibi olmasıdır.
 

Başvuru Şartları:

* Başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2.71) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ile anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan ancak ÇAP yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYM taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da ÇAP’a başvurabilirler.  

*ÇAP’a, başvurduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri alıp başarmış olan öğrenciler başvurabilir.

 *Öğrenci, ilan edilen ÇAP’a; Lisans anadal programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, Ön Lisans anadal programında ise en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 

ÇAP’ta başarı ve mezuniyet koşulları:

* Öğrencinin ÇAP’tan mezun olabilmesi için anadal GANO’sunun en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2.71) olması gerekir. Tüm ÇAP öğrenimi süresince öğrencinin anadal GANO’su bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65 (4 üzerinden 2.50)’e kadar düşebilir. Anadal GANO’su ikinci kez 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2.71)’in altına düşen öğrencinin ÇAP’dan kaydı silinir.

* Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP’ı başarıyla tamamlayan öğrenciye ayrıca ÇAP yaptığı programın diploması verilir. ÇAP’dan mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden ÇAP diploması verilmez.
 

Yandal Programı (YAP) Nedir?

Yandal Programı, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, başka bir lisans programında belirli bir alanda bilgi sahibi olmasına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan sertifika programını ifade eder. Yandal programını tamamlayan öğrenci sertifika almaya hak kazanır.

*Öğrenci, YAP’a anadal programının en erken üçüncü yarıyılın başında veya en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

*YAP’a, başvurduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri alıp başarmış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin YAP’a başvurabilmesi için başvuru sırasındaki GANO’sunun en az 100 üzerinden 65 (4 üzerinden 2.50) olması gerekir.


Sonuçlar
Sonuçlar öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimin web sayfasında ilan edilecektir.