YAZ OKULU İŞLEMLERİ

Genel Bilgiler

Yaz Okulu eğitimi ile öğrencilerimizin  yaz aylarında da eğitim imkanlarından yararlanmaları sağlanarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini devamlı kılmak, öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları, şartlı başarılı oldukları, alamadıkları dersler için imkan sağlamak, başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu eğitim imkanından diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri de misafir öğrenci statüsünde faydalanabilmektedir. 

Yaz Okulunda açılacak dersler "Bayburt Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yer alan kriterler uyarınca belirlenerek ilan edilecektir.

 

>> 1 - 4 Temmuz 2024 >> Kayıt İşlemleri

>> 1 - 4 Temmuz 2024 >> Ücret Yatırma

>> 8 - 9 Temmuz 2024 >> Ders Ekleme ve Ücret Yatırma (Açılması kesinleşen dersler için)
 

NOT: Yaz Okulunda bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz Okulunda bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.

Örnek: MF107 kodlu dersin T=3 – U=2 – L=0 ders saati toplamı T+U+L=5 şeklinde hesaplanır. Haftalık ders saati 5 olan dersin normal dönemdeki ders saati 5x14=70 şeklindedir. Yaz Dönemi 7 haftadan oluştuğundan aynı dersin yaz Okulundaki haftalık ders saati 70/7=10 şeklinde hesaplanır. Kırk saat limiti aşıldığı zaman sistem tarafından azami ders saatinin aşıldığına dair uyarı alacaksınız.